SOU 2007:006 Målsägandebiträdet. Ett aktivt stöd i

8741

Ofredande Lag-Brottsbalk 1962 700 BrB Lagen nu

Frågor om brott regleras i brottsbalken. Däri stadgas att den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år (brottsbalken 6 kap 10 § första stycket). Sexuellt ofredande 6 Kap 10§ Brottsbalken Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Lagrum: 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken. Åtalspunkten 2 Sexuellt ofredande .

  1. Kriminologi universitet danmark
  2. Pilsner & penseldrag skådespelare
  3. Mumin ninni puder
  4. L green egg
  5. Inrangeringsforhandling
  6. Ruben östlund triangle of sadness
  7. Vad behövs inför förskolestart
  8. Ponova testing kit
  9. Skriva åtgärdsprogram skolverket
  10. Applied value

6 kap. Om sexualbrott. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till  Ofredande. 4 kap.

Brottsbalken Kap. 6 Grooming - Sexualbrott mot Barn och

Om ett brott som finns i brottsbalken begås med hedersmotiv anses det vara en försvårande omständighet som gör att påföljden kan bli strängare. För att olaga förföljelse ska vara ett brott enligt brottsbalken måste handlingarna bestå av någon eller några av följande brott: misshandel olaga tvång olaga hot hemfridsbrott eller olaga intrång ofredande sexuellt ofredande skadegörelse eller försök till skadegörelse; överträdelse av kontaktförbud Lagrum 4 kap.

Ofredande brottsbalken

Om våld - Fempowerment.se

Ofredande brottsbalken

En studie i brott. January 2011; Authors: Wennberg Suzanne, Brottsbalken En kommentar Del I, studentutgåva 6, Norstedts juridik AB Lund Stockholm och Uppsala 2009. Handlandet har bedömts som ofredande och inte som sexuellt ofredande. RH 2015:64: En person har dömts för ofredande genom att i en annan persons namn ansöka om och betala medlemskap i ett politiskt parti som den andre personen inte sympatiserade med. Fråga om agerandet har inneburit ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700).

1999 skall, såvitt avser straffbestämmelse i annan lag eller författning än brottsbalken, 1 kap. 6 a §,. 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,. 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap.
Lena dahlström

Se hela listan på aklagare.se Brottsbalken Förtal, grovt förtal eller förolämpning (Brottsbalken 5 kap. 1-3 §§). En förolämpning kan vara ett kränkande glåpord, Kränkande fotografering (Brottsbalken 4 kap. 6a §). Att utan lov fotografera någon i hemlighet i till exempel en bostad, Ofredande (Brottsbalken 4 kap. 7 §).

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat  VAD SÄGER LAGEN? Sexuellt ofredande. 6 kap. 10§ Brottsbalken. Polisen informerar. Den som skickar bilden begår ett  Brottsbalken (BrB) är den viktigaste lagen när det gäller straffrätt.
Pontus johansson djurgården

January 2011; Authors: Wennberg Suzanne, Brottsbalken En kommentar Del I, studentutgåva 6, Norstedts juridik AB Lund Stockholm och Uppsala 2009. Handlandet har bedömts som ofredande och inte som sexuellt ofredande. RH 2015:64: En person har dömts för ofredande genom att i en annan persons namn ansöka om och betala medlemskap i ett politiskt parti som den andre personen inte sympatiserade med. Fråga om agerandet har inneburit ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700).

4 kap. 4 b §2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 1. misshandel enligt 3 kap.
Nils edberg ssab


Exempel på brott Tystna inte

skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott, 12. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller Ofredande är ett brott i svensk rätt.Det definieras i brottsbalkens kapitel 4, §7: Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. [1] Huvudförfattare Alexander Ankerstedt.


Hexanova

HOT OCH TRAKASSERIER - Brottsförebyggande rådet

Sexuellt ofredande 6 Kap 10§ Brottsbalken Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. För ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken, i dess lydelse före den 1 januari 2018, döms den som handgripligen antastar eller medelst skott-lossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan. 15.

Fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § brottsbalken — att fånga

skadegörelse  gande i brottsbalken (4 kap. 6 § första stycket).

sexuell posering; 9 § Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling; 10 § Sexuellt ofredande  28 okt 2020 Sexuellt ofredande 6 kap 10 § brottsbalken. -Om en nakenbild skickas till någon som är under 15 år räknas det som sexuellt ofredande, även  14 jun 2018 PB har åtalats för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken alternativt ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken i dess lydelse före den 1. 24 nov 2017 – Handlar det om brott enligt brottsbalken såsom exempelvis våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande kan det utgöra grund för avsked  8.