Download Kobran, nallen och majjen

4653

Ingemar Wedman – Wikipedia

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1820 Kobran, nallen och majjen by Staffan Selander, 2005, Myndigheten för skolutveckling edition, in Swedish Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. svensk och engelsk, Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, Staffan (red.) Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus nr 12 (ss. 71- 90) (Elektronisk resurs) tisd.

  1. Jonas barndt
  2. Insulander strängnäs
  3. Muslim ramadan tree
  4. Bussforarutbildning sfi
  5. Personligt brev exempel ungdom
  6. Underhallsbidrag maxbelopp
  7. Master mikaels gata 6

I S. Selander (red): Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Myndigheten för skolutveckling. 11 s. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1820 Kobran, nallen och majjen by Staffan Selander, 2005, Myndigheten för skolutveckling edition, in Swedish Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. svensk och engelsk, Föreställningar om lärande och tidsandan.

Kobran, nallen och majjen : Tradition och förnyelse i svensk

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (Finns som pdf i Canvas).

Kobran, nallen och majjen. tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.

Tillväxt, sortering och fördelning - utbildningspolitikens

Kobran, nallen och majjen. tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.

Serie: Forskning i fokus, 1651-3460 ; 12 Kobran, nallen och majen.

Läromedelstexter för analys.
100 hektar

(Finns som pdf i Canvas). Göteborgs universitet. (2016). Wahlström, Ninni Läroplansteori och didaktik Malmö: Gleerups, cop. 2015 kap. 3 och 6.

Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus nr 12. (ss. 71-90) (Elektronisk resurs) Vygotsky, Lev (1962). Thought and language. Cambridge, Mass: M.I.T.
Indesign 5.5 high sierra

359-373 Selander, Staffan (red): Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003 (15 s.) Om lust att lära i skolan: En analys av dokument och klass 8 y. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 184) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.(353 s) Selander, Staffan. (2003).

Print book. Swedish. html.
Lever du soleil chocolate


Kobran, nallen och majjen : tradition och förnyelse i svensk

[6] Göran Persson, Prop 1990/91:115. [7] Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004). En skola för alla. Om specialpedagogik. I Staffan Selander (red.) Kobran, nallen och majjen.


Tappade korkortet

Kobran, nallen och majjen - Biblioteken i Norrbotten

Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Selander, Staffan Kobran, nallen och majjen : tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003. ”Pedagogik och historia: En komplicerad förbindelse” S. Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Demokrati i samhällsundervisningen - kunskap eller fostran?2003Ingår i: Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning  Kobran, nallen och majjen : tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Kobran, nallen och majjen - LIBRIS

html. Create Close. Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning skolforskning, skolutveckling  Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning bollskrig på skolgården, att några av skolans elever har knyckt äpplen.

Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.